Ариун Библи, 2004

Ром 14:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв идэх юмнаас болж ах дүүгээ гомдоовол, та нэгэнт хайрын дагуу явахгүй байна. Та тэр хүнийг идэх юмаараа бүү устга. Учир нь түүний төлөө Христ үхсэн юм.

Ром 14

Ром 14:14-23