Ариун Библи, 2004

Обадиа 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Теман аа, дараа нь хүн бүр Есавын уулаас аллагаар таслагдахын тулд чиний хүчит эрс айдаст автах болно.

Обадиа 1

Обадиа 1:3-14