Ариун Библи, 2004

Обадиа 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хадны ан цав болон өөрийн орших газрын өндөрлөгт амьдардаг чамайг зүрхний чинь ихэрхэл хуурчээ.Чи зүрхэндээ «Хэн намайг газарт буулгах вэ?» гэдэг.

Обадиа 1

Обадиа 1:1-7