Ариун Библи, 2004

Обадиа 1:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Канаанчуудын дунд буй Израилийн хөвгүүдийн энэ цэргүүдээс цөлөгдөгсөд нь Зарефат хүртэлх нутгийг эзэмших бөгөөд Сефарадад буй Иерусалимын цөлөгдөгсөд нь Негевийн хотуудыг эзэмших болно.

Обадиа 1

Обадиа 1:18-21