Ариун Библи, 2004

Номлогчийн Үгс 7:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Яагаад урьдын өдрүүд өнөөгийнхөөс дээр байсан юм бэ?” гэж бүү хэл.Ингэж асуух нь цэцэн ухааных биш.

Номлогчийн Үгс 7

Номлогчийн Үгс 7:8-14