Ариун Библи, 2004

Номлогчийн Үгс 2:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Тэнэгт оногдох тэр л хувь тавилан над дээр мөн ирэх тул ухаантай байхын хэрэг надад юу билээ?” гэж би өөртөө хэлэв. Ингээд би өөртөө “Энэ мөн л хоосон аж” гэв.

Номлогчийн Үгс 2

Номлогчийн Үгс 2:10-24