Ариун Библи, 2004

Номлогчийн Үгс 12:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Орон гэрээ хамгаалдаг байсан эр чадал нь хумигдаж, салганадаг болж, цөөхөн хэдэн шүднүүд нь үүрэггүй хоцорч, чи цонхоор харж, уйтгарт автагдах цаг ирнэ.

Номлогчийн Үгс 12

Номлогчийн Үгс 12:2-7