Ариун Библи, 2004

Нехемиа 6:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд надад энэ мэтээр дөрвөн удаа захидал илгээсэн бөгөөд би тэдэнд нөгөө л хариугаа өгөв.

Нехемиа 6

Нехемиа 6:1-6