Ариун Библи, 2004

Нехемиа 5:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан минь, энэ ард түмний төлөө хийсэн бүхний минь дагуу, сайны төлөө намайг санаач.

Нехемиа 5

Нехемиа 5:18-19