Ариун Библи, 2004

Нехемиа 4:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийнхүү би өөрөө ч, миний ах дүү нар ч, миний зарц нар ч, намайг дагалдаж байгаа хамгаалах хүмүүс ч, бидний хэн нь ч хувцсаа тайлсангүй, усанд явахдаа ч зэвсгээ авч явдаг байв.

Нехемиа 4

Нехемиа 4:20-23