Ариун Библи, 2004

Нехемиа 3:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний хажууд Мизпагийн захирагч, Иешуагийн хүү Езер нь Англе дахь зэвсгийн агуулахын өгсүүрийн өмнө талд өөр нэг хэсгийг засварлав.

Нехемиа 3

Нехемиа 3:15-24