Ариун Библи, 2004

Нахум 3:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чиний бэртэлтэд ямар ч эмчилгээ байхгүй.Чиний шархнууд эдгэршгүй.Чиний тухай сонссон бүгд чам дээр алгаа таших болно.Чиний байнгын харгислалд өртөөгүй хүн гэж бий юу?

Нахум 3

Нахум 3:9-19