Ариун Библи, 2004

Нахум 3:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өө, Ассирийн хаан аа.Чиний хоньчид унтаж, чиний язгууртнууд хэвтэж байна.Чиний ард түмэн уулсаар тарсан бөгөөд тэднийг цуглуулан авчрах хэн ч алга.

Нахум 3

Нахум 3:16-19