Ариун Библи, 2004

Нахум 2:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Арслан гүегүүддээ хангалттай ихийг уран тастаж,эм арслангууддаа хангалттай ихийг алж,өөрийн ичээгээ олзоор, өөрийн нүхнүүдээ тастсан махаар дүүргэжээ.

Нахум 2

Нахум 2:11-13