Ариун Библи, 2004

Мика 7:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Муугийн талаар бол, хоёр гар хоёул үүнийг сайн үйлддэг.Жонон, бас шүүгч хахууль шаарддаг.Агуу хүн сэтгэлийнхээ хүслийг ярьдаг.Тэгээд тэд үүнийг хамтдаа сүлждэг.

Мика 7

Мика 7:1-7