Ариун Библи, 2004

Мика 7:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь хана хэрмээ барих өдөр болно.Тэр өдөр чиний хил хязгаар өргөсөх болно.

Мика 7

Мика 7:7-17