Ариун Библи, 2004

Мика 6:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үнэхээр Би та нарыг Египетийн нутгаас авчирч,боолчлолын гэрээс золин аварсан.Би та нарын өмнө Мосе, Аарон, Мириам нарыг илгээсэн.

Мика 6

Мика 6:1-5