Ариун Библи, 2004

Мика 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН тунхаглаж байна.“Тэр өдөр Би доголонг болон хөөгдсөнийг,Өөрийн зовоосон хүмүүсээ хүртэл цуглуулна.

Мика 4

Мика 4:1-7