Ариун Библи, 2004

Мика 3:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учраас энэ нь та нарт үзэгдэлгүй шөнө,мэргэ төлөггүй харанхуй болно.Нар эш үзүүлэгчид дээр шингэж,өдөр нь тэднийг бүрхэх харанхуй болно.

Мика 3

Мика 3:5-12