Ариун Библи, 2004

Мика 3:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд би ийнхүү хэлэв.“Иаковын тэргүүлэгч нар болон Израилийн гэрийн захирагчид аа, одоо сонсоцгоо!Шударга ёсыг та нар мэдэх ёсгүй гэж үү?

Мика 3

Мика 3:1-8