Ариун Библи, 2004

Матай 7:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ.

Матай 7

Матай 7:1-13