Ариун Библи, 2004

Матай 6:29 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч Би та нарт хэлье. Соломон хаан ч сүр жавхлантай байхдаа эдгээр цэцэгсийн аль нэг шиг хувцаслаагүй юм.

Матай 6

Матай 6:27-34