Ариун Библи, 2004

Матай 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний гарт нь шигшүүр байна. Тэр үтрэмээ гүйцэд цэвэрлээд, Өөрийн улаан буудайг саравчинд овоолж, харин хивэг хальсыг нь унтаршгүй галаар шатаана гэж хэлэв.

Матай 3

Матай 3:6-14