Ариун Библи, 2004

Матай 27:45 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Зургадугаар цагаас есдүгээр цаг хүртэл бүх газрыг харанхуй нөмрөн авлаа.

Матай 27

Матай 27:35-49