Ариун Библи, 2004

Матай 27:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Пилат энэ нь яавч нэмэргүй, харин ч бүр үймээн самуун дэгдэж эхлэхийг хараад, ус авч, хурсан олны өмнө гараа угаан—Би энэ Хүний цусанд буруугүй. Өөрсдөө мэдтүгэй гэжээ.

Матай 27

Матай 27:14-34