Ариун Библи, 2004

Матай 21:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний өмнө хойно нь явж буй хурсан олон—Давидын Хүүд Хосанна!Эзэний нэрээр Ирэгч нь ерөөлтэй еэ!Хамгийн дээдэд Хосанна!гэж хашхиралдаж байлаа.

Матай 21

Матай 21:5-15