Ариун Библи, 2004

Матай 14:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингээд тэр хүн илгээж Иоханыг шоронд цаазлуулжээ.

Матай 14

Матай 14:9-18