Ариун Библи, 2004

Матай 12:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр тэдэнд—Хэрэв та нарын дундаас хэн нэгэн нь ганцхан хоньтой байгаад тэр нь Амралтын өдөр нүхэнд уначихвал, хонио барьж, тэндээс гаргана биз дээ?

Матай 12

Матай 12:10-15