Ариун Библи, 2004

Марk 9:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр даруй бүх хүн Есүсийг харж ихэд гайхаж, Түүнтэй мэндлэхээр гүйлээ.

Марk 9

Марk 9:14-22