Ариун Библи, 2004

Марk 2:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэн ч хуучин дээлийг агчаагүй даавууны өөдсөөр нөхөхгүй. Тэгвэл шинэ нөхөөс хуучин дээлийг таталдуулж бүр ихээр урна.

Марk 2

Марk 2:11-22