Ариун Библи, 2004

Марk 16:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Долоо хоногийн эхний өдөр маш эрт, нар мандсан үед тэд булш уруу хүрч ирэв.

Марk 16

Марk 16:1-9