Ариун Библи, 2004

Марk 16:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд явж, үүнийг бусаддаа мэдэгджээ. Гэвч тэд тэр хоёрт бас итгэсэнгүй.

Марk 16

Марk 16:8-18