Ариун Библи, 2004

Марk 12:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин үхэгсэд дахин амилах тухайд Мосегийн номын бутны тухай хэсэгт Бурхан Мосед “Би бол Абрахамын Бурхан, Исаакийн Бурхан, Иаковын Бурхан” гэж айлдсаныг та нар уншаагүй юу?

Марk 12

Марk 12:23-33