Ариун Библи, 2004

Марk 1:42 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

тэр даруй түүнээс уяман өвчин нь зайлж, тэр цэвэршжээ.

Марk 1

Марk 1:33-45