Ариун Библи, 2004

Малахи 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд уруу нь, хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд уруу нь эргүүлнэ. Эс бөгөөс Би ирж, энэ нутгийг хараалаар цохино».

Малахи 4

Малахи 4:1-6