Ариун Библи, 2004

Малахи 4:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар хилэнцэтнийг гишгэлнэ. Учир нь Миний товлосон өдөр тэд та нарын хөлийн улан доорх үнс болох болно” гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.

Малахи 4

Малахи 4:1-6