Ариун Библи, 2004

Малахи 4:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Гэвч Миний нэрээс эмээгч та нарын төлөө зөв шударгын нар мандах бөгөөд түүний гэрэл эдгээх туяагаар гийгүүлнэ. Та нар урагш явж, хашаанаас гарсан тугалууд мэт харайлгах болно.

Малахи 4

Малахи 4:1-6