Ариун Библи, 2004

Малахи 3:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Иуда ба Иерусалимын өргөл нь эртний өдрүүдийнх шиг, урьдын жилүүдийнх шиг ЭЗЭНд тааламжтай байх болно.

Малахи 3

Малахи 3:2-13