Ариун Библи, 2004

Малахи 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний аманд үнэн заавар байсан бөгөөд шударга бус нь түүний уруулаас олдоогүй. Тэр Надтай хамт энх амгалан, зөв шударга байдал дотор алхаж, олныг гэм нүглээс буцаан эргүүлсэн.

Малахи 2

Малахи 2:4-16