Ариун Библи, 2004

Малахи 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид бүгд нэг эцэгтэй юм биш үү? Нэг Бурхан биднийг бүтээсэн юм биш үү? Яагаад хүн бүр өөрсдийнхөө ах дүүгийн эсрэг тэрсэлснээрээ бид өвөг дээдсийнхээ гэрээг бузарлана вэ?

Малахи 2

Малахи 2:2-16