Ариун Библи, 2004

Малахи 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Миний тахилын ширээн дээр ашиггүй галыг асаахгүйн тулд та нарын дундаас хэн нэгэн нь хаалгуудыг хаагаасай! Би та нарт таагүй байна. Та нарын гараас Би өргөлийг чинь хүлээн авахгүй” гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.

Малахи 1

Малахи 1:1-14