Ариун Библи, 2004

Лук 18:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө “Хэдийгээр би Бурханаас эмээдэггүй, хүмүүсийг хүндэлдэггүй

Лук 18

Лук 18:1-14