Ариун Библи, 2004

Лук 15:31 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

эцэг нь “Миний хүү, чи үргэлж надтай хамт байсан. Минийх гэсэн бүхэн чинийх шүү дээ.

Лук 15

Лук 15:29-32