Ариун Библи, 2004

Лук 10:38 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд зам зуураа, нэгэн тосгоноор ороход Марта гэгч нэгэн эмэгтэй Түүнийг гэртээ хүлээн авав.

Лук 10

Лук 10:34-42