Ариун Библи, 2004

Левит 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд тахилч идээн өргөлөөс түүний дурсгалын хувийг авч, түүнийгээ ЭЗЭНд тайвшруулах тааламжит үнэртэй галаар өргөх өргөл болгон тахилын ширээн дээр шатаан уугиулна.

Левит 2

Левит 2:4-14