Ариун Библи, 2004

Колоссай 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг үхүүл. Энэ нь садар самуун, бузар байдал, тачаал, муу хүсэл, шунахайрал болох шүтээн шүтэх явдал юм.

Колоссай 3

Колоссай 3:1-11