Ариун Библи, 2004

Колоссай 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Христийн амар тайван та нарын зүрх сэтгэлийг захираг. Үүний тулд л та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархагтун.

Колоссай 3

Колоссай 3:6-25