Ариун Библи, 2004

Колоссай 2:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эдгээр нь ирж буй юмсын сүүдэр нь юм. Харин бие нь Христийнх юм.

Колоссай 2

Колоссай 2:15-23