Ариун Библи, 2004

Колоссай 1:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханы үгийг биелүүлэхийн тулд та нарын тусын тулд Бурханаас надад соёрхсон үүргийн дагуу би энэхүү чуулганы үйлчлэгч болсон юм.

Колоссай 1

Колоссай 1:23-27