Ариун Библи, 2004

Колоссай 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

мөн та нар Эзэнд зохистойгоор явж, бүх талаар Түүнд таалагдаасай, аливаа сайн үйлсэд үр дүн гарган, Бурханы жинхэнэ мэдлэгээр өсөж,

Колоссай 1

Колоссай 1:8-12